ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจานส้ม IPM Clear 60cm (แฟลตเคหะ-ไทยโฮเต็ล)

งานติดตั้งจานส้ม IPM Clear 60cm (แฟลตเคหะ-ไทยโฮเต็ล)

11 มกราคม 2014
476   0

1

งานติดตั้ง/แก้ไข?จานดาวเทียม IPM (แฟลเคหะ-ราษฎร์อุทิศ-หาดใหญ่)?รับชมช่องรายการทั่วไป ฟรีทีวี 3 5 7 9 , เพลง , ภาพยนตร์ , สารดคี , ช่องรายการพื้นบ้าน ,หนังตะลุง , เอกชัย , วัวชน , Asiaupdate ASTV ,Bluesky , การ์ตูนหลายช่อง

2.jpg

3.jpg

4.jpg