งานติดตั้งจานดาวเทียม » งานติดตั้งจานส้ม IPM Clear 60cm ทีวิดิจิตอล (คลองแงะ)

งานติดตั้งจานส้ม IPM Clear 60cm ทีวิดิจิตอล (คลองแงะ)

24 พฤษภาคม 2014
586   0

2

งานติดตั้ง/แก้ไข?จานดาวเทียม IPM (คลองแงะ)?รับชมช่องรายการทีวีดิจิตอล ?ฟรีทีวี 3 5 7 9 , เพลง , ภาพยนตร์ , สารดคี , ช่องรายการพื้นบ้าน ,หนังตะลุง , เอกชัย , วัวชน , Asiaupdate ASTV ,Bluesky , การ์ตูนหลายช่อง