ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดจานดาวเทียม PSI KU-Band (ทุ่งเสา)

งานติดจานดาวเทียม PSI KU-Band (ทุ่งเสา)

15 สิงหาคม 2013
723   0

3

งานติดจานดาวเทียม PSI KU-Band (ทุ่งเสา)
– ติดตั้ง 1 จุด
– จาน PSI-OK ?ระบบ K-Band ขนาด 60cm
– LNB True 11300
– Receiver PSI-OK 1 ตัว
– สาย RG-6 PSI Hi-Speed สีดำ 15 เมตร