ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจาน GMM-Z ระบบ Ku-Band

งานติดตั้งจาน GMM-Z ระบบ Ku-Band

30 สิงหาคม 2013
527   0

1

 

งานติดตั้งจานดาวเทียว GMM-Z ในระบบ Ku-Band
โดยใช้หน้าจานแดงของ Truevision ซึ่งค่อนข้างแข็งแรง สีซีดยาก งานดี