งานติดตั้งจาน PSI-OK TrueTV

1

ติดตั้งจานดาวเทียม KU-Band 60cm
– Recv PSI TrueTV
– จาน PSI-ok ขนาด 60cm
– งานติดตั้ง 1 จุด สาย RG6 PSI Black 20m

2

About admin