ผลงาน-ของเรา / Portfolio » ติดตั้งจานดาวเทียม PSI-TrueTV Ku-Band

ติดตั้งจานดาวเทียม PSI-TrueTV Ku-Band

6 กันยายน 2013
756   0

2

  • งานติดตั้งจาน PSI Ku-Band 60cm (หน้าจานสีดำ)
  • ใช้ขาจานอย่างดีเพื่อความแข็งแร
  • ติดตั้งเพื่อรับชมอิสระ 2 จุด
  • Recv PSI-TrueTV
  • LNB ใช้ Leotech X2 อย่างดี