ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจาน IPM Clear 60cm

งานติดตั้งจาน IPM Clear 60cm

14 กันยายน 2013
456   0

3

ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ (เมเลย์) ต้องการรับชมช่องรายการที่เป็นภาษาจีน หาดใหญ๋ไซเบอร์เลยจัดชุด IPM Clear ช่องเต็ม พร้อมเปลี่ยนหัว LNB เป็นแบบ 2 ขั้ว รองรับการเพิ่มจุดในอนาคต

1