งานติดตั้งจานดำ PSI 1.5 (สองจุด)

1

(14/11/56) งานติดตั้งจานดาวเทียม ระบบ C-Band จำนวน 2 จุด โดยใช้จาน PSI ขนาด 1.5เมตร ใช้กล่องรับสัญญาณของ PSI ช่องดี รายการเยอะ ฝนตกดูได้ จบได้งานเดียว (หมูบ้านอิงกมล ปุณณกัณฑ์2 หาดใหญ่)

2 3 4 5 6 7 8 9

 

About admin