งานติดตั้งจานส้ม PSI-TrueTV หาดใหญ่

1

งานติดตั้งจานส้ม รับชมดาวเทียมไทยคม PSI-TrueTV ?ขนาด 60cm (ขนาดมาตรฐาน) ติดตั้ง 1 จุดราคา 2,900บาท PSI-TrueTV

About admin