ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจานดาวเทียม-จานดำ PSI ขนาด 5 ฟุต คลองหอยโข่ง

งานติดตั้งจานดาวเทียม-จานดำ PSI ขนาด 5 ฟุต คลองหอยโข่ง

22 พฤศจิกายน 2013
874   0

1

(22/11/56) งานติดตั้งจานดาวเทียม คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ สงขลา?ระบบ C-Band จำนวน 2 จุด โดยใช้จาน PSI ขนาด 1.5เมตร ใช้กล่องรับสัญญาณของ PSI ช่องดี รายการเยอะ ฝนตกดูได้ จบได้งานเดียว ชัด..ล้านเปอร์เซ็น