ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หน้าตลาดบ้านพรุ หาดใหญ่

1

(2/12/56) หน้าตลาดบ้านพรุ หาดใหญ่?จานดาวเทียม PSI?ใช้กล่องรับสัญญาณของ PSI ช่องดี รายการเยอะ ฝนตกดูได้ จบได้งานเดียว ชัด..ล้านเปอร์เซ็น

About admin