ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หมูบ้านพรุธานี บ้านพรุ หาดใหญ่

1

(3/12/56) หมูบ้านพรุธานี บ้านพรุ หาดใหญ่?จานดาวเทียม PSI?ใช้กล่องรับสัญญาณของ PSI ช่องดี รายการเยอะ ฝนตกดูได้ จบได้งานเดียว ชัด..ล้านเปอร์เซ็น

About admin