ผลงาน-ของเรา / Portfolio » งานติดตั้งจานดาวเทียม จานดำ PSI (คลองหอยโข่ง)

งานติดตั้งจานดาวเทียม จานดำ PSI (คลองหอยโข่ง)

18 ธันวาคม 2013
615   0

1

 

(18/12/56) งานติดตั้งจานดาวเทียม คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ สงขลา?ระบบ C-Band จำนวน 1 จุด โดยใช้จาน PSI ขนาด 1.5เมตร ใช้กล่องรับสัญญาณของ PSI ช่องดี รายการเยอะ ฝนตกดูได้ จบได้งานเดียว ชัด..ล้านเปอร์เซ็น